Rinki atervinningsplats.

HRM:s återvinningsplatser blev Rinki-ekopunkter

Helsingforsregionens miljötjänsters återvinningsplatser övergår till Finlands Förpackningsåtervinning RINKI Ab från 1.1.2019. Rinki svarar efter detta helt för underhållet av ekopunkterna och kundservicen i huvudstadsregionen.

Ekopunktnätet utvecklas

I huvudstadsregionen och Kyrkslätt finns nu 140 Rinki-ekopunkter, och vid 63 platser insamlas plastförpackningar. Sommaren 2018 ökade Rinki mottagningen av plastförpackningar på HRM:s område med fjorton Rinki-ekopunkter. Rinkis mål är att öka insamlingen av plastförpackningar under hösten och vintern. Som bäst kartlägger Rinki platser som är lämpliga för insamling.

Till Rinki-ekopunkter kan konsumenterna returnera använda kartong-, glas- och plastförpackningar samt småmetall. Dessutom insamlas vid platserna papper och på de flesta platserna också användbara kläder. Med kartsökning på adressen rinkiin.fi/for-hushall/rinki-ekopunkter kan man exakt se var platserna finns och vilka avfallsmaterial som insamlas.

Annat avfall kan föras till HRM:s Sortti-stationer. Farligt avfall kan också föras till containrar för farligt avfall som finns på vissa bensinstationers gårdar. Adressen till insamlingsplatserna finns på webbplatsen www.kierratys.info.

Rinki svarar på konsumenternas respons om ekopunkter

Från 2019 betjänas konsumenter i huvudstadsregionen i frågor och respons som gäller Rinki-ekopunkter genom en avgiftsfri kundservice: Telefon 0800 133 888 (vard. 7–21, lö 9–18) och e-post: service(at)rinkiin.fi. Respons kan ges enkelt och snabbt med webblanketten på adressen rinkiin.fi/rinki-ekopunktrespons.

Den nya kontaktinformationen finns också på ekopunkterna.

Läs mer: 

HRM:s återvinningsplatser blir Rinki-ekopunkter i början av 2019

Avfallssortering och återvinning

Sortti-stationer