En elev löser uppgifter inom spelet med smarttelefon.

HRM:s avgiftsfria digitala spel för miljöfostran finns nu också på svenska

Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM erbjuder avgiftsfri miljöfostran för daghem och skolor i huvudstadsregionen och Kyrkslätt. Under det exceptionella året 2020 har lektionerna om cirkulär ekonomi och vatten modifierats till digitala spel, som kan användas i både när- och distansundervisningen. Nu finns de avgiftsfria spelen även på svenska.

Spelen som är utvecklade för tre olika åldersnivåer bekantar eleverna med cirkulär ekonomi och det livsviktiga vattnet genom mångsidiga och roliga uppgifter.

Eleverna löser uppgifter inom spelet med smarttelefon eller surfplatta och läraren kan följa med klassens prestation från sin egen vy.

Bli bekant med vattnet och cirkulär ekonomin i vardagen på ett roligt sätt

Äventyren om vatten och cirkulär ekonomi är anpassade för 3–6 klasserna i grundundervisningen och utmaningsspelen som behandlar samma teman mer mångsidigt för högstadieundervisningen.

Inom förskole- och nybörjarundervisningen kan man utnyttja de funktionella och lekfulla vatten- och miljöspelen.

Mer information om spelens innehåll samt instruktioner för spelande och nerladdning hittas på adressen hsy.fi/sv/digispel.

Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster H RM