Stora kollektivtrafikprojekt höjer biljettpriser

Helsingforsregionens trafik HRT höjer biljettpriserna med i genomsnitt 4,9 procent i början av nästa år. Priserna på både enkel-, period- och värdebiljetter kommer att höjas.

Priset på en intern 30 dagars periodbiljett höjs med 2,90 euro från 49,50 euro till 52,40 euro. Priset på en motsvarande regionbiljett höjs med 3,80 euro från 98,60 till 102,40 euro. Prishöjningen blir lite större för en intern periodbiljett än för en motsvarande regional periodbiljett eftersom man vill minska prisskillnaden mellan dessa biljettyper. HRT:s medlemskommuner subventionerar starkt framförallt periodbiljetter som säljs till kommuninvånare. Utan subventioner skulle biljetterna kosta i genomsnitt dubbelt så mycket som nu.

Priset på enkelbiljetterna höjs relativt sett mest: i genomsnitt med 8,1 procent. Priset på en enkelbiljett inom en kommun för vuxen höjs med 20 cent från 3,00 euro till 3,20 euro. Den regionala enkelbiljetten för vuxen kommer att kosta 5,50 euro i stället för 5,00 euro. Om man köper en värdebiljett med resekortet blir resan förmånligare: en värdebiljett inom en kommun för vuxen kostar 2,06 euro nästa år och en regional värdebiljett för vuxen 4,04 euro. Med prissättningen vill HRT uppmuntra passagerare att använda resekort: stamkund som betalar med resekortet får bättre förmåner än passagerare som använder kollektivtrafik mer sporadisk.

Läs mer:

HRT