Högholmens djurgård

Högholmen värms nu med nollutsläpp

Högholmens djurgård värms hädanefter med Cirkulär värme, som är en helt utsläppsfri värmeproduktionsform som recirkulerats från spillvärme. Efter övergången till klimatneutral fjärrvärme från Helen går Högholmens koldioxidutsläpp från uppvärmningen ner till noll, från att tidigare ha varit 617 ton per år. 

Helen och Högholmen har ett gemensamt mål om klimatneutralitet. Helens strävan är att bli klimatneutralt fram till 2035 och Högholmens till 2030.

– På det finska energifältet är Helen ett pionjärföretag, som erbjuder helt recirkulerad spillvärme som enda företag i Finland. Det sitter särskilt bra att Högholmen, som aktivt sprider miljömedvetenhet, är en av de första organisationerna som griper den nya energierans möjligheter i vår gemensamma strävan mot ett klimatneutralt Helsingfors, säger Anssi Juvonen, som är produktgruppschef för Helens värme- och kylprodukter.

– Vårt miljöprogram har som mission att vi ska leva som vi lär. När vi försöker påverka människor att tänka och agera på ett sätt som är bra för miljön, har vi också själva skyldighet att agera enligt samma principer. I fråga om uppvärmningen var lösningen enkel, eftersom vi bara behövde fatta ett enda beslut för att göra uppvärmningen klimatneutral, säger VD Sanna Hellström på Högholmen.

All Cirkulär värme från Helen produceras av spillvärme, som uppkommer som en biprodukt vid den egentliga verksamheten i exempelvis datorhallar, elstationer, avloppsreningsverk, datacentraler, fjärrkylning av fastigheter samt vid olika industriprocesser. 

Högholmen behöver värme motsvarande 7 flervåningshus

Högholmens värmebehov, som nu tillgodoses uteslutande med fjärrvärme som producerats av spillvärme, är cirka 4 000 MWh per år, vilket motsvarar värmebehovet för sju flervåningshus i Helsingfors. De hus som kräver mest värme i Högholmens djurgård är Africasia, Amazonia och Skymningshuset, som bebos av djur och växter från tropiska trakter. Djurgårdens varmaste rum är ändå insektsuppfödningsrummet, där man föder upp levande insekter som föda åt djuren.

De arter som trivs i de lägsta temperaturerna vistas ute året om och har inget uppvärmt inomhusutrymme. Högholmens stora arter som bor i inhägnader utomhus har valt så att de klarar sig i det finska klimatet även vintertid. 

Läs mer:

Helen

Högholmens djurgård