Elnätet i Helsingfors som upprätthålls av Helen Elnät Ab

Helsingforsarna har Europas pålitligaste energidistribution

El- och fjärrvärmenätens pålitlighet är rekordhög i Helsingfors. I fjol var strömmen borta i medeltal 1,2 minuter per helsingforsare. Den fina pålitlighetssiffran är europeiskt rekord. Under 2020 var läckagen i fjärrvärmenätet också rekordfå. Den långsiktiga utvecklingen av överföringsnäten ger resultat.

Elnätet i Helsingfors som upprätthålls av Helen Elnät Ab har slagit pålitlighetsrekord redan tidigare, det föregående Europarekordet på 1,5 minuter är från 2019. I fjol nåddes nytt rekord, 1,2 minuter. Den här nivån betyder att en invånare i Helsingfors upplever ett halvtimmeslångt strömavbrott en gång på 25 år.

Eldistributionens höga pålitlighet är en följd av mångårigt målmedvetet arbete. Man har varje år systematiskt förnyat det åldrande elnätet, vilket redan i sig gör att felen i elnätet hålls nere. Dessutom har man under 2010-talet investerat i automatisk felhanteringsutrustning, med vars hjälp en del av felen i underjordiska elkablar kan åtgärdas utan att kunderna märker av det. En annan viktig orsak till den förbättrade pålitligheten är att elnätet automatiserats allt mer. Automationen gör att det går snabbt att hitta eventuella fel som leder till strömavbrott och isolera dem från nätet, och elleveransen till kunderna kan återställas en annan väg.

Läs mer:

Helen

Foto: Helen.