Nordsjö hamn. Foto Helsingfors Hamn.

Helsingfors höll sin ställning som Europas livligaste internationella passagerarhamn

För Helsingfors Hamn var 2018 ett livligt år, och det slutade för godstrafikens del i nya rekord. Även passagerartrafiken var fortfarande livlig, och Helsingfors höll sin ställning som Europas livligaste hamn för internationell passagerartrafik.

Helsingfors Hamn Ab:s omsättning steg till 96,6 miljoner euro. Resultatet hölls som väntat på god nivå. Räkenskapsperiodens resultat efter skatt blev 10,6 miljoner euro.

”Det gångna året präglades av att vi formulerade en tillväxtstrategi och därtill hörande spetsprojekt för de kommande åren. Som vision tog vi vårt mål att bli världens bäst fungerande hamn. Det stakar ut en väg och det är inspirerande både för våra anställda och för våra samarbetspartners”, beskriver Ville Haapasaari, VD för Helsingfors Hamn.

Trots att den största tillväxtvågen ebbade av något, transporterades en rekordmängd gods via hamnarna i Helsingfors år 2018. Sammanlagt blev det 14,7 miljoner ton, vilket var 3,3 procent mer än året innan och mera än under det senaste rekordåret 2008.

Passagerarantalet år 2018 uppgick till sammanlagt 12,1 miljoner, vilket var en procent mindre än under rekordåret 2017.  Helsingfors höll dock sin ställning som den livligaste internationella passagerarhamnen i Europa.

Helsingfors Hamn betjänar välfärden och näringslivet i Huvudstadsregionen och hela Finland. Hamnverksamheten har betydande positiva effekter för ekonomi och sysselsättning.

Helsingfors hamns årsberättelse för 2018 har publicerats på webben. Den kan studeras på finska eller engelska på adressen: https://vuosikertomus2018.portofhelsinki.fi.


DELA