Helsingfors för alla. Foto: Bygnadsverket.

Helsingfors för alla ­– förnyade tillgänglighetssidor

Helsingfors förnyade tillgänglighetssidor har nu öppnats. På sidorna Helsingfors för alla har samlats information om tillgänglighet och hur den beaktas till exempel i byggandet. Ett mål har varit att göra sidorna tydligare och enklare att använda. Sidorna har också försetts med en sökfunktion.

Helsingfors vill vara en stad för alla där det är enkelt att röra sig och fungera oberoende av ålder eller kondition. Sidornas planeringsanvisningar ger information om hur en tillgänglig miljö planeras, byggs och upprätthålls.

På sidorna finns också stadens tillgänglighetsriktlinjer och -mätare. I bilddatabasen för tillgänglighetssymboler har samlats ett stort antal viktiga symbolbilder. Symbolbilderna kan laddas fritt från sidorna.

I tillgänglighetsvokabulären har samlats totalt cirka 500 tillgänglighetstermer och allmänna ord som hänför sig till gatu- och grönområden. I vokabulären kan användaren söka översättningar på finska, svenska och engelska.

Webbsidorna finns också på finska och engelska och som på stadens övriga sidor är också funktionen Lyssna tillgänglig.

Sidorna finns på:
Svenska: www.hel.fi/helsinkikaikille/svenska 
Finska: www.hel.fi/helsinkikaikille 
Engelska: www.hel.fi/helsinkikaikille/english