Paweł Althamer /Foto: Maija Toivanen

HAM - kommande utställningar år 2019

Våren 2019 presenterar HAM för första gången i Norden en separatutställning av den polska konstnären Paweł Althamer (f. 1967). På utställningen möter besökaren konstnären öga mot öga i berörande självporträtt, kollektiva skulpturer och videoupptagningar.

År 2019 blir det 150 år sedan Ellen Thesleffs födelse. Thesleff (1869–1954) var en radikal konstnär med pojkfrisyr som gjorde som hon ville och levde för sin konst. Utställningen presenterar inte bara Thesleffs banbrytande konst i dess talrika utvecklingsskeden, utan också händelser i hennes liv genom bland annat texter, fotografier och arkivmaterial.

På HAM visas under årets lopp också helheter från kontsmuseets samlingar med bland annat ålderdom och könsroller som teman. I HAM-galleriet fortsätter utställningarna av aktuell samtidskonst.

Kommande utställningar:


Paweł Althamer
29.3.–8.9.2019

Utställningen består av ett allsidigt urval av hans konst: skulpturer, installationer, videoupptagningar av samhällskonstnärliga projekt samt miniatyrvärldar.

Paweł Althamer är en internationellt känd konstnär vars verk varit utställda i flera sammanhang för samtidskonst, bland annat Documenta i Kassel och Venedigbiennalen.

Sinnesstämning – Helsingfors 1939-45
18.10.2019-1.3.2020

Under 1939‒1945 genomgick stadsbilden och stämningen i Helsingfors en radikal förändring. Utställningen visar den pessimism och optimism som återspeglades i bildkonsten men också den visuella värld som människorna var tvungna att vänja sig vid i krigsförhållandena.

Jaakko Niemelä – Nostalgi
4.10.2019-1.3.2020

Bildkonstnären Jaakko Niemelä (f. 1959) har gjort ett forskningsprojekt kring minnen av sjökapten Erkki Niemelä. Konstnären har rest med oceangående fartyg i sin fars fotspår och stiftat bekantskap med platser som fadern besökt. Niemelä har dokumenterat sina resor i teckningar, texter, fotografier och videofilmer.

Ålderdom
15.2-20.10.2019

Antalet människor som uppnått hög ålder växer ständigt i de industrialiserade västländerna. På utställningen möter vi den här undansopade, osynliga åldersdomen. Den som gör ont, ofta helt bokstavligt

Ellen Thesleff
26.4.2019-26.1.2020

Ellen Thesleff (1869–1954) var en av vårt lands första symbolister och expressionister, och en av de mest betydelsefulla nordiska målarna.

I HAM:s samlingar finns många centrala verk av Thesleff och på utställningen kompletteras de med betydande verk från privata och offentliga samlingar.

Könsförvirring 1900
1.11.2019-august, 2020

Utställningen Könsförvirring 1900 uppdaterar de senaste årens hetsiga debatt om kön, olika mans- och kvinnoroller och om hur de konstrueras. Utställningen är en förbryllande urval av hundra år gammalt bildmaterial, vykort samt studio- och snapshot-fotografier. Helheten har kompletterats med verk av samtidskonstnärer ur HAM:s samlingar.

HAM-galleriet

HAM-galleriet presenterar ny finländsk konst och konstnärer på uppgång. Utställningar i HAM-galleriet: Riikka Keränen, Antti Turkko, Otto Byström, Anssi Pulkkinen, Jenni Toikka, Arja Kärkkäinen ja Lasse Juuti.

Läs mer:

Helsingfors konstmuseum, HAM

DELA