Överföring av hälsovårdsjouren till HNS på fullmäktiges lista

Vid stadsfullmäktiges sammanträde behandlas på onsdagen en överföring av jourverksamheten från Malms sjukhus och Haartmanska sjukhuset till samkommunen HNS. Vid sammanträdet behandlas också ett flertal motioner väckta av fullmäktigeledamöter.

Enligt planerna ska jourverksamheten inom stadens social- och hälsovårdssektor överföras till samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS) enligt principerna om rörelseöverlåtelse räknat från 7 januari. Social- och krisjouren föreslås bli kvar hos Helsingfors stad.

Sammanträdet, som börjar kl. 18, kan följas i direktsändning på Helsingforskanalen eller följas på plats på fullmäktigesalens läktare, ingång vid Sofiegatan 3. Det kan också ses senare som inspelning.

Besluten kan efter sammanträdet läsas i stadsfullmäktiges beslutsmeddelande (på finska) eller redan under sammanträdet på Helsingforskanalen.

Under sammanträdet kan diskussionen följas på Twitter @helviestinta. Det går också att bidra till diskussionen under hashtaggen #helvaltuusto.

Läs mer
Stadsfullmäktiges föredragningslista 07.11.2018

Helsingforskanalen

DELA