Håll dig på benen / Foto: Trafikskyddet

Håll dig på benen – halt väglag kring lilla jul ökar fallrisken

Även om december och januari månaderna toppar statistiken över fallolyckor så orsakar mycket halt väglag kring lilla jul även en topp i olycksstatistiken. I början av vintersäsongen har fotgängarna ännu inte vant sig vid halkan, och därför påminner kampanjen Håll dig på benen fotgängarna att uppmärksamma det möjligen hala väglaget.

Julfestsäsongen har börjat och det syns även i antalet fallolyckor. Överlag ökar halt före fallrisken, men om det hala väglaget inträffar under julfestsäsongen medför det klart ökad fallrisk.

Julfestsäsongen ökar antalet kvällsevenemang och därmed ökar även fallrisken som en följd av ökad alkoholkonsumtion. Under helgerna är över hälften av patienterna, som råkat ut för en vrist- eller benskada, påverkade av alkohol när skadan inträffar, berättar avdelningsöverläkaren Lauri Handolin vid Tölö sjukhus.

Redan innan man går ut är det bra att kontrollera om väglaget är halt eller inte och välja skor därefter. Som fotgängare är det viktigt att fokusera på själva gåendet. Låt även bli att bläddra i mobilen så länge du går, eftersom ouppmärksamhet ökar fallrisken. Fokusera på gåendet.

Kampanjen Håll dig på benen som inleds på allvar i januari uppmuntrar fotgängarna att förutse eventuell halka redan nu.

Genom att endast titta på termometern går det inte att avgöra ifall väglaget är halt eller inte. Med hjälp av Meteorologiska institutets mobilapplikation kan medborgarna även framföra sina egna observationer.

I synnerhet då förhållanden på gångbanorna i stor utsträckning är dåligt och halkan försvårar normal gång vill vi gärna få medborgarobservationer. Vi följer med observationerna i vår väderjour, berättar övermeteorolog Sari Hartonen på Meteorologiska institutet.

Läs mer:

Håll dig på benen -kampanjen
ilmatieteenlaitos.fi/varningar 

#pysypystyssä