Öppet 24 timmar i dygnet 0800 147 111 (samtalen är avgiftsfria).

Giftinformationscentralen 0800 147 111 är öppet 24 timmar i dygnet

Giftinformationscentralen är öppet 24 timmar i dygnet. 0800 147 111 (samtalen är avgiftsfria).

Giftinformationscentralen är tillgänglig alla dagar dygnet runt. Centralen besvarar frågor gällande vård av akuta förgiftningar samt svarar på förfrågningar i förebyggande syfte.

Centralen betjänar både hälsovården och allmänheten. På centralen vårdas inte patienter och giftanalyser utförs inte.

Giftinformationscentralen kan inte ge allmän läkemedels- eller livsmedelsrådgivning eller rådgivning kring behandling av sjukdomar, allergier eller förgiftningar hos djur.​​​​​​​​​​​​​​​​

Giftinformationscentralen