Förstockningar i pumpstationerna.

Förstockningar i pumpstationerna har ökat markant under undantagsläget

Under de senaste veckorna har en rekordmängd hygienprodukter och annat obehörigt avfall hamnat i avloppsrören. Den ändrade förbrukningen av desinficerande rengöringsdukar, näsdukar och våtservetter har synts på huvudstadsregionens avloppspumpstationer sedan början av mars. När avfall inte sorteras orsakar det problem i fastigheternas avloppsrör, avloppsnätet och i avloppspumpstationerna.

- Skillnaden till det normala är avsevärd. Under den värsta veckan rensades det 14 stycken förstockningar i pumpstationerna. Den här veckan, fram till onsdag förmiddag, har redan fem förstockningar rensats, berättar enhetschef Petteri Jokinen.

Skräpkorg i badrummet kan spara en stor slant

Avloppsetiketten är ytterst enkel. I wc-stolen är endast wc-pappret och själva ”tarmtömningen” tillåten, liksom även tvättvatten. Det skulle vara bra att placera en papperskorg på toaletten, så att wc-stolen inte behövs användas för annat än det den är avsedd för.

I motsats till wc-pappret, sönderfaller inte annan papperskvalitet, bomulls- eller plastföremål då de hamnar i avloppsröret. När dessa förenas med köksavfallsfett, som inte heller hör hemma i avloppet, bildar avfallet i värsta fall större klumpbildningar som kan förorsaka stora skador.

Kostnaderna som förstockningarna orsakar, kommer alltid, direkt eller indirekt, till invånarnas betalning. Kostnaderna som uppstår av förstockningar på fastighetens område betalas direkt av kunden. Däremot glöms det ofta att kostnaderna av förstockningar i det kommunala avloppsnätet, avloppspumpstationerna och rengöringsverken kommer indirekt till betalning i avloppsvattenavgiften.

Information om huvudstadsregionens vattenförsörjningsnät

Längden på huvudstadsregionens vattenförsörjningsnät är ca. 9000km, av vilken avloppet utgör ca. en tredjedel. I avloppsnätet strömmar ca. 1,2 miljoner invånares avloppsvatten till behandling på HRM:s avloppsreningsverk.

På området finns 550 avloppspumpstationer, med hjälp av vilka avloppsvattnet pumpas till avloppsreningsverken. Pumpstationernas funktion följs konstant med via ett övervakningsprogram, och stationerna samt avloppsnätet underhålls systematiskt både under undantags- och normalförhållanden.

Mer om ämnet

Avloppsetiketten
Helsingforsregionens miljötjänsters nyhet (på finska och engelska)

Foto: HRM