Nya Olympiastadion har gjort viktiga val i avsikt att öka miljövänligheten. Foto Helsingfors Olympiastadion.

Förnyade Helsingfors Olympiastadion är den nya tidens miljövänliga evenemangsarena.

Som en följd av en ansvarsfullt genomförd grundlig renovering är ombyggda Olympiastadion ett modellexempel på en hållbar utveckling och en plats där evenemang kan arrangeras på ett miljövänligt sätt.

Olympiastadion utgör en arena för hållbar utveckling och cirkulär ekonomi i bebyggd miljö. Den cirkulära ekonomin minskar såväl behovet av nya råvaror som utsläppen av växthusgaser. Olympiastadion har gått från ord till handling i genomförandet av den cirkulära ekonomin som helhet.

Att minska miljökonsekvenserna genom att förlänga byggnadens livscykel har utgjort en del av utgångspunkten för hela projektet att grundligt förbättra och förnya Olympiastadion.

Nya Olympiastadion har gjort viktiga val i avsikt att öka miljövänligheten.

Yttre och inre löparbanorna har fått ny Mondobeläggning i vilken man utnyttjat naturprodukten gummi och 30 - 38 procent av beläggningen är återvunnet material. Fabriken som tillverkar beläggningen utnyttjar också solenergi. I uppvärmningen av planen har man åter övergått från elvärme till miljövänlig fjärrvärme och planen är indelad i sex olika uppvärmningssektorer. I varje sektor finns värmegivare som mäter temperaturen och fukthalten och med hjälp av dem kan man i realtid följa upp om solen värmer upp sektorn tillräckligt så att uppvärmningen kan kopplas av.

Bänkarna i den förnyade stadion är av långvarigt kompositmaterial. Det är tillverkat av en blandning av återvunnet trä och återvunnen plast och det får vi tacka det finska ingenjörskunnandet för.

Gräsmattan på planen i stadion är odlad i Finland och miljön skonades således vid transport av den. I gräsmattan har använts mestadels biologiska gödselmedel. I underhållet av gräsmattan försöker man också att huvudsakligen utnyttja biologiska gödselmedel och den trimmas, borstas och luftas med gräsklippare och maskiner som drivs med biodiesel.

Olympiastadion har satsat på att minska avfallsbelastningen och samla in avfallet. Med hjälp av en underjordisk avfallsinsamlingsstation samlar man in åtta olika avfallsfraktioner.

På stadion har placerats ut flera informationstavlor som bidrar till att minska pappersavfallet. Man kartlägger också nya metoder och åtgärder att minska matsvinnet i samarbete med det företag som producerar restaurangtjänsterna i stadion.

Läs mer:

År 2020 öppnas miljövänliga Olympiastadion