Snöarbete.

A- och K-tågen kör med 20 minuters mellanrum på torsdag 14.1

A- och K-tåg med 20 minuters mellanrum också 14.1.

Trafiken nu -sidor

Nyhet 13.1yhet 13.1

På grund av dåligt väder ställs flera bussturer in idag 13.1 . Snön påverkar också den övriga trafiken.

Flera bussturer ställs in på onsdag 13.1 på grund av snön. Det dåliga vädret ställer till det i den övriga kollektivtrafiken. Reservera mer tid för resor och i mån av möjlighet arbeta hemifrån.

Uppdaterad lista om inställda turer 

Också A- och K-tågen kör med 20 minuters mellanrum på onsdag 13.1. Mer information om tåg

Läs mer:

Helsingforsregionens trafik

Trafiken just nu

Helsingfors stad har förberett sig för en snörik vinter

Foto: Niklas Sjöblom.