Båt och Östersjö.

Finlands marina informationsportal öppnades

I de olika sektionerna av Östersjön.fi kan man fördjupa sig bland annat i Östersjöns natur och dess förändringar, olika områden inom havsforskning och forskarnas arbete och Östersjöns samhälleliga kopplingar. Tjänsten riktar sig till alla som är intresserade av havet och ger också information för olika maritima yrkesgrupper, såsom lärare, experter inom havsplaneringen och journalister.

Information och material för att stöda studier och miljöutbildning

Sektionen ”Undersök och lär dig mer” erbjuder information och material för att stöda marin miljöutbildning. Till helheten ingår informationssidor där eleverna självständigt kan utforska olika teman. Tjänsten tillhandahåller också en riklig mängd utbildningsmaterial som förutom forskningsinstituten har producerats av miljöorganisationerna WWF Finland och Luontoliitto samt medieföretagen Yle och MTV.

Sektionen ”Östersjön nu” ger information i realtid om havet, inklusive vattennivån, blågrönalger och fartygstrafiken. Tjänsten inkluderar också en bildbank vars foton inte bara kan beskådas utan är också fritt tillgängliga för icke-kommersiellt bruk.

En del av tjänsten består av Meriopas.fi, en havsguide som publicerades i början av 2019 för att tjäna dem som rör sig till sjöss. Meriopas.fi, som är optimerad för mobilanvändning, tillhandahåller marin information i realtid och är utvecklad för allmänheten, såsom båtförare och vandrare. Meriopas.fi ger bland annat information om platserna för vrak i Östersjön. Tjänsten är på finska, svenska och engelska.

Läs mer:

Foto: Riikka Alvik.


DELA