Töölönlahti talvellla. Kuva: Juhana Hurtig / Helsingin kaupunki

Fest vid Tölöviken – donation från motionsjippo för vård av Östersjön

Jordenruntresan runt Tölöviken blev en framgång, och det ska vi fira 4.12 klockan 17–18. Körernas stafett ger flykt åt festligheterna som börjar med ett gemensamt varv runt Tölöviken. Efter varvet fortsätter festligheterna vid Helsingforscontainern i Tölövikens södra ände där Helsingfors stad överlämnar en donation på 50 000 euro till Östersjöutmaningen.

Helsingfors stad initierade i juli en motionsutmaning vars mål var att före årets slut få ihop så många varv runt Tölöviken att sträckan motsvarar jordklotets omkrets. Då 40 000 kilometer tillryggalagts skulle Helsingfors enligt sitt löfte skänka 50 000 euro för att skydda Östersjön från plastavfall. Redan i mitten av november nådde man det kilometertalet.

Donationen överräcks till Östersjöutmaningen som lotsas av städerna Helsingfors och Åbo. Östersjöutmaningen kör i början av år 2020 igång en innovationstävling. Stadsbor, företag och sammanslutningar bjuds in att ta fram idéer och att genomföra försök som syftar till att få ned mängden plastavfall vid Helsingfors stränder, i skärgården och ute på havet.

Välkommen på fest!

Hemkomstfestens program 4.12.2019:

  • kl. 16.50 Samling vid Helsingforscontainern vid Tölövikens södra ände
  • kl. 17.00 Avfärd runt Tölöviken i riktning mot Hesperiaparken under ledning av den första kören
  • ca kl. 17.10 Ankomst till Hesperiaparken där den andra kören tar över
  • ca kl. 17.15 Ankomst till restaurang Töölönrantas byggnad där den tredje kören tar över
  • ca kl. 17.20 Ankomst till Fågelsångens idrottsplats där den fjärde kören tar över
  • ca kl. 17.25 Ankomst till Blå villan där man har allsång och sjunger Kalliolle Kukkulalle
  • ca kl. 17.40 Ankomst till Helsingforscontainern där det bjuds på varm dryck och pepparkakor
  • – Helsingfors stad har ordet och överräcker sin donation till Östersjöutmaningenkl. 18.00 Hemkomstfesten avslutas och Tölövikens trippmätare knäpps av

Jordenruntresan vid Tölöviken är en del av Helsingfors stads officiella program under det finländska EU-ordförandeskapet. Helsingfors stad har inte gett gåvor till mötesgästerna under EU-ordförandeskapet, utan har beslutat att rikta sina immateriella gåvor till skyddet av havet.