Värmegrottorna på Blåbärslandet.

En klimatinsats under våra fötter: Helen börjar fylla värmegrottorna på Blåbärslandet

Helen har börjat fylla Finlands största värmelager med vatten.  Värmegrottorna som är belägna under Blåbärslandet är även globalt sett extraordinära, och ett viktigt steg på Helsingfors klimatneutrala väg.

På 80 meters djup under Blåbärslandet finns två oljegrottor som tagits ur bruk och som Helen nu fyller med vatten. I fortsättningen ska grottorna betjäna fjärrvärmenätets kunder genom att jämna ut förbrukningstoppar året om.

– Det här är ett väldigt smart sätt att förvandla infrastruktur från en svunnen värld så att den uppfyller en klimatneutral framtids behov, säger enhetschef Juhani Aaltonen som är ansvarig för projektet.

Till exempel kan spillvärme från avloppsvatten och fastigheter omvandlas till fjärrvärme, lagras i vattnet i värmegrottorna och sedan frigöras för användning när den behövs. Värmen är i säkert förvar i lagret, eftersom den tiotals meter tjocka berggrunden fungerar som utmärkt isolering.

Det tar över tre månader att fylla grottorna, eftersom de har en enorm totalvolym på hela 320 miljoner liter. Grottorna rymmer så mycket vatten att det skulle ta över 50 år att fylla dem via en vanlig kökskran. Värmen som kan lagras i vattnet motsvarar årsbehovet av värme för 25 000 tvårumslägenheter.

Värmegrottorna på Blåbärslandet invigs i sommar.

Läs mer:

Helen

Foto: Helen