Busslinjenätet på Drumsö

Drumsö får nytt busslinjenät planerat i nära samarbete med passagerarna

Busslinjenätet på Drumsö förnyas 10.8. Flest förändringar sker i Hallonnäs. Linje 21, Kampen - Gräsviken - Hallonnäs - Drumsö (M), kommer att ersätta linje 21(B) som trafikerar mellan metrostationen på Drumsö och Hallonnäs. Antalet bussturer som betjänar Hallonnäs blir fler än nu. Den nya linjen tar en rakare väg än den nuvarande rutten, så anslutningsresorna från sydspetsen av Hallonnäs till metrostationen på Drumsö, Gräsviken och Kampen kommer att gå snabbare.

Det sker också förändringar i Enåsen. Den nya linjen 20B börjar trafikera mellan metrostationen på Drumsö och Enåsen. Anslutningarna mellan metrostationen och Enåsen blir tätare.

Från Enåsen i riktning mot södra Helsingfors kan man ta linje 20, som trafikerar rutten Enåsen (M) - Drumsö (M) - Gräsviken (M) - Rödbergen. Den direkta förbindelsen från Enåsen och Storsvängen till Gräsviken bevaras och linjen erbjuder i framtiden en förbindelse utan omstigning ända till Bulevarden och Rödbergen. Tack vare linjen bevaras också förbindelsen från Drumsö till skolorna i södra Helsingfors.

Den nya linjen 22 trafikerar sträckan Hallonnäs - Enåsen. Linjen kommer att förstärka de interna förbindelserna på Drumsö..

Det nya linjenätet har planerats med hjälp av passagerarna

Förnyelsen bygger på den respons som HRT fått från invånarna på Drumsö efter att ön anslöts till anslutningslinjenätet i januari för två år sedan. Responsen pekade främst på att anslutningstrafiken är långsam, linjerna är oregelbundna och på trafikproblemen vid Drumsö-linjernas ändhållplatser i södra Helsingfors.

Läs mer:

HRT