De som använder rullstol behöver inte en biljett

De kunder som använder rullstol får i fortsättningen alltid resa utan biljett i kollektivtrafik. Med ändringen vill Helsingforsregionens trafik (HRT) skapa klarhet i biljettpraxis när det gäller passagerare som använder rullstol.

Tidigare har personen som använder rullstol haft rätten att resa utan biljett endast om han eller hon har Rätt till ledsagare-stamkortet. Dessutom har passagerare som använder rullstol haft rätten att resa utan biljett i Vandas interna trafik.

HRT:s styrelse beslöt om ändringen i juni 2015 då den behandlade rabatt- och fribiljetter för specialgrupper samt rätten att resa utan biljett i Helsingforsregionens nya zonmodell. Den nya bågmodellen tas i bruk tidigast år 2017.  Ändringen som gäller passagerare som använder rullstol träder ändå i kraft genast då den inte förutsätter ändringar i resekortsystemet.

Helsingforsregionens trafik (HRT)