Bussar

Coronaviruset påverkar kollektivtrafiken – effektivare städning, förarna säljer inte biljetter

Spridningen av coronaviruset medför ändringar även i kollektivtrafiken. Trafiken är igång som vanligt men städningen i trafikmedlen och på har effektiviserats och förarna säljer tills vidare inga biljetter.

Städningen i trafikmedlen och på stationerna har effektiviserats

Städningen i tågen, metron, bussar och på stationerna har effektiviserats. Särskild uppmärksamhet fästs vid ytor som utsätts för beröring: exempelvis räcken, ledstänger och andra ställen som passagerarna håller fast vid under resan.

Förarna säljer tills vidare inga biljetter

I bussarna säljer förarna inte biljetter från och med fredagen den 13 mars. Detta gäller tills vidare. På så sätt försöker man undvika överflödig hantering av pengar och kontakt mellan förarna och passagerarna.

Om möjligt, undvik onödiga resor

Undvik onödiga resor så att de som måste resa kan göra det tryggt. Framför allt under rusningstider (mån.–fre. cirka 7–9 och 15–18) är passagerarmängderna större än normalt och HRT rekommenderar att man väljer andra restider alltid när det är möjligt.

Gå eller cykla dit du måste ta dig, om möjligt. HRT rekommenderar också distansarbete om arbetsgivaren och arbetsuppgifterna tillåter detta.

Själva trafiken är ändå igång så att samhället kan fungera trots den exceptionella situationen – det finns människor som fortfarande måste ta sig till exempel till jobbet.

HRT följer i alla sina coronarelaterade åtgärder de instruktioner och rekommendationer som lämnas av Finlands regering och finländska myndigheter, till exempel Institutet för hälsa och välfärd (THL).

Mer information om hur coronaviruset påverkar kollektivtrafiken finns på HRT:s webbplats på adressen: hsl.fi/korona.

Bild: Tuukka Jaromaa