Suoraan sisältöön
A A A
Helsingin Kruunuvuorenrannan rakenteilla olevat kerrostalot, kuva: Lauri Rotko

Helsingfors har bra takt i detaljplaneringen

Helsingfors närmar sig sin årliga planläggningsmålsättning i rask takt. Under det pågående året har Helsingfors stadsfullmäktige redan godkänt detaljplaner för byggande av bostäder på ca 530 000 kvm våningsyta.

Helsingfors har som mål att godkänna 600 000 kvm våningsyta under detta år, alltså är detaljplaneringen på god väg mot målet då bara halva året har gått.

"Helsingfors har vuxit kraftigt under de senaste tio åren, så det finns ett skriande behov av nya bostäder. Det är bra att vi i Helsingfors har lyckats öka antalet detaljplaner så mycket att det även under kommande år är möjligt att bygga fler bostäder än tidigare. Detta är en fördel för de nuvarande och de framtida helsingforsarna", säger biträdande stadsdirektör Anni Sinnemäki.

De största våningsytorna bland de godkända detaljplanerna finns i Postparken i Böle (236 200 m2 vy), Stansviksberget i Degerö (87 600 m2 vy), i Kronberget (68 500 m2 vy) samt på Aromgrändens område i Nordsjö (75 000 m2 vy). Dessa stora detaljplaner gör det möjligt att bygga bostäder åt sammanlagt ca 11 000 nya invånare.

Under detta år har stadsfullmäktige godkänt detaljplaner med ca 100 000 kvm våningsyta för verksamhetslokaler och övriga byggnader.

DELA