Tvättä händerna.

Båtresenärer screenas för coronainfektioner

Representanter för Helsingfors stads social- och hälsovård gör från och med den 2 april coronakontroller på båtresenärer som återvänder till landet i Helsingfors Hamn. Kontrollerna fortsätter tillsvidare.

Alla finländare och personer stadigt bosatta i Finland som återvänder från utlandet till Finland kontrolleras vid gränsen och åläggs att stanna i förhållanden som motsvarar karantän i 14 dygn.

Karantänen för alla resenärer som återvänder från utlandet till Finland börjar redan i hamnen. Oftast visas personen till karantän i hemmet, men resenärer som återvänder från utlandet får inte använda sig av kollektivtrafiken. Staten bekostar en taxiresa till hemmet för dem som inte har skjuts direkt hem.

Läs mer