Övningens totala styrka är cirka 1000 personer och består av beväringar, personal och reservister.

Arméns huvudkrigsövning börjar på lördag och förorsakar buller

Arméns huvudkrigsövning Etelä 20 ordnas 30.5–4.6 i Nyland och i huvudstadsregionen. Övningen förorsakar buller i Helsingfors.

Övningens totala styrka är cirka 1000 personer och består av beväringar, personal och reservister. Ungefär 250 fordon deltar i övningen.

I övningen, som leds av Gardesjägarregementet, deltar trupper från Björneborgs brigad, Finska vikens sjöbevakningssektion och Karelska brigaden. I övningen deltar även stabspersonal från Armén, Flygvapnet, Marinen och Markstridsskolan. 

 Arméns beredskap och verkställighetsförmåga utvecklas och upprätthålls kontinuerligt så att man kan svara mot snabbt föränderliga situationer som en del av totalförsvaret av hela vårt land.  Armén säkerställer kontinuiteten i sin verksamhet och beredskap under alla förhållanden. Under övningen beaktas de restriktioner som coronaepidemin medför för övnings- och utbildningsverksamheten.

Följ med övningen på Facebook, Twitter, Instagram och Youtube, hashtag #etelä20 #kaartjr #maavoimat

Läs mer
Bullermeddelande

Foto: Gardesjägarregementet