Stadscyklar är snart här. Foto: Marie von Bell.

April: stadscykelsäsongen börjar – man kan registrera sig redan

Våren är snart här – och med den citybajkarna! Iståndsättandet av stadscykelstationerna är i full gång både i Helsingfors och Esbo inför säsongstarten i början av april.

Under april står ca. 150 cykelstationer i Helsingfors 107 i Esbo till förfogande. I Esbo har två nya stationer tillkommit. I maj utvidgas servicen märkbart då 88 nya stationer tas i bruk, främst i norra och östra Helsingfors. Efter utvidgningen finns det sedan totalt ca. 345 stationer med sammanlagt ca. 3 450 cyklar i Helsingfors och Esbo.

De nya stationerna i Helsingfors tas i bruk vartefter de blivit installerade. På HRT:s stadscykelsajt visas läget i realtid. De cykelstationer som ännu inte är i bruk syns som grå ikoner på kartan över stationer. De stationer som är i bruk har en gul ikon i vars övre hörn det står hur många cyklar som är lediga.

Som det nu ser ut blir säsongstarten försenad för stationerna vid Södra Hesperiagatan och Loktorget på grund av byggarbeten.

Behändigt att förnya sin säsong

Cykelkund för en hel säsong kan man bli fr.o.m. 18.3 genom att registrera sig på HRT:s stadsyckelsajt kaupunkipyörät.hsl.fi. Gamla kunder kan behändigt, genom att registrera sig på webbplatsen, förnya sitt abonnemang för hela säsongen med bara en klickning. Nya kunder behöver skapa ett eget HRT-konto och mata in sitt betalkorts uppgifter. Även för gamla kunder är det bra att på sin egen stadscykelsida kontrollera att uppgifterna på betalkortet stämmer.

Med tanke på att HRT från och med den 27.4 gör ändringar i sitt zonsystem har de gröna resekorten till en stor del redan bytts ut till blå HRT-kort. De stadscyklister som tidigare använt stadscykel med resekort i stället för cyklist-ID och nu bytt ut sitt resekort till ett nytt HRT-kort ombeds logga in på stadscykelsajten och beställa en ny cyklist-ID. Den kan man när man vill byta tillbaka till sitt HRT-kort via skärmen på cykelns styrstång.

Stadscyklar också i Vanda

Den 3 juni blir det sedan dags för stadscykelpremiär också i Vanda. Det blir sammanlagt 1 000 cyklar på ca. 100 stadscykelstationer belägna i dels centra, dels arbetsplatszoner i storområdena Dickursby, Aviapolis, Myrbacka, Kivistö och Björkby.

Cyklarna tas i bruk och återlämnas med hjälp av HRT:s resekort eller mobilapplikation. Systemet är ett annat än i Esbo och Helsingfors, och det går inte att returnera en cykel från ena systemet till det andra.

Abonnemang för hela säsongen, en vecka eller en dag görs också för Vanda på HRT:s stadscykelsajt. Liksom i Helsingfors och Esbo får man under den abonnemangstid man valt göra ett obegränsat antal 30 minuters resor. Dessutom blir det möjligt att med mobilapplikationen betala för även enstaka resor. Avgifterna för stadscyklar i Helsingfors och Esbo omfattar inte bruk av stadscyklar från Vanda, utan separat avgift ska betalas för dem.

DELA