Passagerar i trafik som använder munskydd.

Använd munskydd när du åker kollektivt

Du som måste resa bär munskydd när du åker kollektivt. Du ska också följa de tidigare rekommendationerna när du reser. 

I den kundrespons HRT fått har flera kunder önskat att alla resenärer använder munskydd. För närvarande är det drygt 80 procent av passagerarna i trafik som använder munskydd - det betyder att största delen bär munskydd men inte alla.

HRT kommer att informera om användning av munskydd på våra stationer och trafikmedel, och t.ex. biljettkontrollanterna och ordningsvakterna på stationerna kan uppmana att använda munskydd vid behov.

HRT ber att alla använder munskydd i kollektivtrafiken. Det kan dock vara någon som inte kan bära munskydd av hälsoskäl.

Läs mer: 

HRT

HRT: kollektivtrafik och coronavirus - information för resenärer