Bussar.

Antalet passagerare begränsas i kollektivtrafiken - så här påverkar begränsningen HRT:s trafik

Transport- och kommunikationsverket Traficom begränsar det största tillåtna antalet passagerare i trafikmedlen till hälften i kollektivtrafiken inom området för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Begränsningen gäller från och med lördag 27.3 till 25.4.

Begränsningen gäller all HRT:s trafik, men på vardagar gäller begränsningen inte passagerare födda år 2008 eller senare. Om högstadier återgår till närundervisning, gäller begränsningen inte passagerare födda år 2005 eller senare på vardagar.

För närvarande är beläggningen i HRT:s kollektivtrafik i genomsnitt under 20 procent av den maximala kapaciteten, och på de flesta turer är beläggningen klart under 50 procent. T.ex. i metron har den högsta beläggningen varit ca 28 procent på denna vecka.

HRT kan dock inte lova att det aldrig blir trångt ombord. Vid såna tillfällen uppmanar HRT passagerarna att invänta nästa avgång eller välja en alternativ rutt eller ett laternativt färdsätt.

HRTönskar att du undviker onödiga resor i kollektivtrafiken under rusningstider. Om du kan välja när du reser, önskar HRT att du reser utanför rusningstid. För närvarande kan det uppstå trängsel på vardagar ca kl. 15-18 och kl. 7-9.

HRT följer noggrannt hur begränsningen av antalet passagerare påverkar  trafik. HRT:s mål är att trafiken betjänar alla som måste resa med kollektivtrafiken.

Den maximala kapaciteten i olika HRT:s färdmedel enligt lagen

I HRT:s trafikmedel är den totala kapaciteten fördelat på både sittplatser och ståplatser. Det vill säga att det är fullt ombord om det finns så många passagerare som motsvarar antalet sittplatser.

Nedan visas det maximala antalet passagerare i olika kollektivtrafikmedel när den nya begränsningen gäller.

  • Metro: ca 350 passagerare
  • Närtåg, en enhet: ca 300 passagerare
  • Artic-spårvagn: ca 100 passagerare
  • Ledspårvagn: ca 80 passagerare
  • Buss, med 3 axlar: ca 60 passagerare
  • Buss, större med 2 axlar: ca 45 passagerare
  • Buss, mindre med 2 axlar: ca 40 passagerare
  • Närbuss (minibuss): 10 passagerare

Läs mer:

HRT

HRT: Beläggningen i trafiken

Foto: Tuukka Jaromaa