Helsinki-infon tunnus.

Anställda på Företagshälsan Helsingfors har smittats av coronavirus – tjänster omvandlas till distansmottagning

I början av oktober konstaterades sex anställda ha smittats av coronaviruset. På Företagshälsan Helsingfors arbetar cirka 150 personer. Smittorna har kommit från flera olika smittokedjor vars utredning pågår på Helsingfors stads epidemiologiska enhet. De exponerade personerna har identifierats och kontaktats.

De exponerade personerna och de anställda som arbetat i samma lokaler kommer att testas enligt epidemiologiska enhetens instruktioner, och man har vidtagit de åtgärder som epidemin förutsätter.

– Vi tar situationen på allvar. Personalen har informerats om situationen och getts anvisningar för vidare åtgärder. Personalen på Företagshälsan Helsingfors följer de riksomfattande anvisningarna beträffande hygien, säkerhetsavstånd och användningen av skyddsutrustning. Vi kommer att betona dessa anvisningars betydelse ännu mer för personalen, säger Tiina Pohjonen.

Tjänster omvandlas till distansmottagning

Företagshälsan Helsingfors omvandlar en del av närmottagningarna till distansmottagningar. Klienterna kommer att meddelas personligen om ändringar i typen av mottagning. Närmottagningar ordnas enligt behov.

– Man kan fortfarande vara lugn över att sköta sina ärenden hos oss, vi kommer också att ge klienterna möjligheten att själva byta sin närmottagning mot en distansmottagning. Det är tryggt att besöka vår enhet på Helsingegatan. Vi satsar på lokalernas renlighet bland annat genom effektiverad städning och god handhygien. Både personalen och kunderna använder munskydd i alla situationer, säger Pohjonen.

Kontakta Företagshälsan Helsingfors
Hoitochat: https://tyoterveys.asiointi.hel.fi kl. 7.30−15
Telefon: 09 310 54100 kl. 8−16
eTyöterveys: https://etyoterveys.hel.fi/sv/