Cyklist / Foto: HRT.

Anslutningsparkeringen används mest vid arbetsresor

Vid sådana resor då anslutningsparkeringen används, börjar över 90 procent av resorna hemma och drygt hälften av dem slutar på arbetsplatsen. Som de främsta orsakerna till att använda anslutningsparkeringen, nämner bilisterna rusningstrafiken, svårigheten att hitta parkeringsplats och priset för parkering vid slutmålet.

De här uppgifterna kommer fram i en undersökning om anslutningsparkering i Helsingforsregionens pendlingsområde hösten 2019. 

Av de bilister som använder anslutningsparkeringen säger 76 procent att de fortsätter resan med kollektivtrafiken, av cyklisterna berättar 80 procent att de fortsätter med kollektivtrafiken. Andelen har minskat jämfört med en motsvarande undersökning år 2014, då 89 procent av båda grupperna meddelade att de fortsatte sin resa med kollektivtrafiken.

Användningsgraden på anslutningsparkeringarna var i medeltal 75 procent under år 2019. Användningsgraden ökade med sju procentenheter 2015–2019. I framtiden kommer anslutningsparkering att bli ännu populärare i och med att förlängningen av västmetron till Stensvik blir klar och spårtrafiken i regionen utvecklas.

Läs mer:

HRT