""

Undervisningen vid Arbis fortsätter normalt efter påsk

FOSU:s, Jyty:s och JHL:s strejk börjar inte 19.4.2022. Arbis verksamhet fortsätter normalt efter påsk.

Vi informerar er även i fortsättningen om hur strejksituationen utvecklas.