Arbis undervisning på distans 17–31.1

På grund av de rådande coronarestriktionerna kommer all Arbis undervisning att gå på distans 17–31.1.
Kurser i praktiska ämnen som inte går att genomföra på distans börjar senare eller inhiberas. Arbis skickar separat information om dessa kurser.

Anmäl dig till vårens kurser via nätportalen ilmonet.fi.