Studera i en trygg miljö

Uppdaterade anvisningar för att studera i en trygg miljö på Arbis


- Stanna hemma om du har några som helst förkylningssymptom.
- Håll avstånd till studiekamraterna.
- Tvätta händerna när du kommer till Arbis och när du går härifrån. Handdesinfektion finns genast vid ingången och på varje våningsplan. Lavoarer finns förutom på toaletterna i ändan av korridorerna i tredje och fjärde våningen.
- Putsa de verktyg du använder i hantverks- och konstkurserna efter lektionen. Desinfektionsmedel finns i klassrummen. Du kan också använda gummihandskar.
- Vi följer hela tiden med myndigheternas anvisningar och om det kommer rekommendationer om munskydd tar vi sådana i bruk också på Arbis.
- Våra lokalvårdare desinficerar regelbundet handtag och ledstänger.

Mångsidiga studiemetoder

Vi har utökat antalet webbkurser i de flesta ämnen så att så många ska kunna delta, också om du inte kan/vågar delta i närundervisning. Vi strävar också efter att kunna streama en stor del av våra föreläsningar så att du kan sitta bekvämt hemma i soffan och följa med dem.