Tidtabell för Arbis hösttermin 2019 och anmälningar

Höstterminen börjar den 9 september 2019 på Arbis. Just nu slipas kurserna inför kommande läsår. Kurserna publiceras 14.6 på ilmonet.fi och kurskatalogen finns att avhämta runt Helsingfors i början av augusti.

Kurskatalogen publiceras i elektroniskt format på Arbis hemsidor i början av juli.


Anmälningsschema för läsåret 2019–2020 (fr.o.m. kl. 10.00):

Må 12.8 Bildkonst, IT, Motion, välmående och hälsa

Ti 13.8 Människa, samhälle och kultur, Hushåll, Hantverk, Litteratur, teater och modersmål, Musik, Natur och miljö, teknik och trafik, Öppna universitetet

Ons 14.8 Språk, S2


Du kan anmäla dig på ilmonet dygnet runt efter att ämnet ”öppnats” kl. 10.00 respektive dag.
Anmälningar per telefon (09) 310 494 94 och besök på Dagmarsgatan 3, 12–14.8. kl. 10.00–17.00.
15.8–5.9 måndag–torsdag, kl. 10.00–15.00 alla ämnen.

Från 9.9 tas anmälningar emot enligt kansliets öppethållningstider under hela arbetsåret.

Anmälningar mottas till hela arbetsårets kurser, såväl kurser som börjar på hösten som kurser som börjar på våren.