Arbis terminstart skjuts upp med en vecka

Utgående från de rådande coronarestriktionerna skjuter Arbis upp vårterminens start med en vecka till den 17 januari.

Webbkurserna startar ändå helt planenligt veckan innan. Vi meddelar senare om eventuella andra förändringar.