bild på en blombukett

Stipendier för Arbis kursdeltagare

Nu kan du anhålla om ett stipendium ur Alina och Emil Erlunds fond. Arbis beviljar understöd för deltagande i en fortbildning eller kurs under år 2020. Kursarrangören kan också vara någon annan än Arbis.

Vänligen ange varför du önskar gå kursen samt tidpunkten och priset för kursen. Den totala summa som fördelas på flera sökanden är 1000 euro.

Rikta din ansökan till Arbis rektor Moa Thors, moa.thors@hel.fi med rubriken ”Stipendieansökan”.

Ansökningstiden är 20.5–3.6.2020.