SFI webbinarium: Helsingfors – en stad för alla

Arbis integrationsutbildning (SFI) arrangerar 15.12, onsdag kl. 13–16 ett webbinarium om hur en integrationsstig på svenska inom staden kan se ut.

Under seminariet får du ta del av stadens syn på svensk integration och erfarenhetsberättelser av studerande och personal vid SFI-programmet.

Vi presenterar även Arbis Nätverksprojekt som startade våren 2021 med fokus på att förbättra SFI-studerandes integration genom att öka mängden svenska praktikplatser inom staden och sprida vetskapen om mångfald och inkludering inom staden. Vi får även ta del av praktikberättelser från fältet.

Med seminariet vill vi öka vetskapen om svensk integration och öka synligheten för svensk integration i staden och samhället.

Anmäl dig senast 10.12 via anmälningsformuläret eller per e-post: nina.lindblom(@)hel.fi
Teams-länk skickas till anmälda deltagare på e-post.

Välkommen!

Ytterligare information:
Nina Lindblom
Projektkoordinator
nina.lindblom(@)hel.fi
040 8282213