Hela Sápmis historia! 1800 samiska år

Samernas förhistoria, historia, samtid och framtidsmöjligheter – heliga lundar, trägudar, gåudies (trummor) och över ettusen vindkraftverk samt atomkraftverk. Med Peter Ericson, historiker, föreläsare, bloggare, forskare, universitetslärare och redaktör för Saepmie Times.
5.2, onsdag kl. 18.05–19.35, rum 23

DELA