En bild på Oodi utifrån

Quo vadis Helsingfors stadsplanering?

För vem byggs de massiva planerade projekten i Helsingfors? Stadsplanering kräver en grundlig helhetsvision med fokus på värdegrund, levande stad och kulturarv. Stadsborna behöver öppna platser och inte utfyllnad av tomrum för välmående och rekreation. En paneldiskussion med konsthistorikern Pia Maria Montonen och sakkunniga arkitekter.

15.9, onsdag kl. 18.05–19.35

Dagmarsgatan 3 i rum 23 och på webben, online på Arbis YouTube-kanal