OmaStadi – Insekthotellverkstäder

Insekthotellen främjar pollinerande insekters överlevnad. Kom med och bygg ditt eget insekthotell som du sen kan placera ut på din gård eller i din närmiljö.

Insekthotellen erbjuder boplatser för steklar så som solitärbin, solitära getingar och rovdjursteklar. Steklarna är viktiga pollinerare som lider brist på lämpliga boplatser. När man gör ett insekthotell är det viktigt att beakta hotellgästernas preferenser särskilt väl, så att hotellet verkligen främjar insekternas levnadsförhållanden.

I verkstaden får du material och instruktioner av en handledare för att bygga stommen för ditt insekthotell. Hotellet byggs av måttsågat virke. Om du så vill kan du ta med dig ris, grenar, vasstrån och andra naturmaterial till inredningen av ditt hotell. Kom ihåg att beakta allemansrätten när du samlar ditt material!
OmaStadi- insekthotellsverkstäder arrangeras runtom i staden under våren och hösten 2022. Verkstäderna ordnas både på svenska och på finska.

Verkstäder på svenska:

19.9, måndag kl. 17.30 - 20.00
Kottby skolgård, Lyckovägen 18 

26.9, måndag kl. 17.30 - 19.45
Haga skolgård, Stormyrvägen 16 C

Verkstäderna är avgiftsfria och ingen anmälan krävs. Förbered dig på att köa om det är rusning till verkstaden.

OmaStadi

OmaStadi är Helsingfors sätt att genomföra deltagande budgetering. Helsingfors använder 8,8 miljoner euro för att förverkliga stadsbornas idéer. Stadsborna valde insekthotellen till en av sina favoriter i OmaStadi-omröstningen under hösten 2021.

Deltagarna är inte försäkrade av institutet och OmaStadi-projektet, var och en som deltar i verkstaden gör det med egen försäkring.


Länkar:
Läs mera om betydelsen av pollinerare och insekthotell.

Lisää pölyttäjiä kaupunkiin.  (Texten är på finska)