en kvinna med munskydd på

Munskydd rekommenderas i Arbis lokaler

Helsingfors stad rekommenderar att personer över 15 år alltid använder munskydd då de använder sig av stadens tjänster och närkontakter inte kan undvikas, detta i enlighet med Institutet för hälsa och välfärds (THL) rekommendation om användning av munskydd i coronaepidemins upptrappningsfas i alla offentliga utrymmen.

Helsingfors arbis önskar att alla kursdeltagare tar rekommendationen på allvar och använder munskydd i de situationer där närkontakter inte kan undvikas. Munskydd ska inte användas om det försvårar andningen betydligt, eller om det av andra hälsoskäl inte är möjligt att använda skydd.

Kursdeltagarna står själva för utgifter som införskaffandet och användningen av munskydd orsakar. Mindre bemedlade har möjlighet att hämta munskydd på stadens utdelningspunkter.

Instruktioner för användningen av munskydd finns på THL:s webbsida.

Ta ansvar

Stanna hemma om du har influensasymptom. Har du symptom ska du inte komma på kurs eller vistas i Arbis lokaler. Läs mer om coronasymptom.

Uppmärksamma de andra kursdeltagarna i Arbis lokaler genom att hålla avstånd på 1–2 meter. Tvätta händerna noggrant och ofta med tvål och vatten. I Arbis korridorer och klassrum finns desinficeringsmedel för händerna. För hjälpmedel som datorer och instrument finns det desinficeringsmedel eller -papper så att de kan rengöras före och efter användning.

Vi uppmuntrar alla att ta i bruk THL:s applikation Coronablinkern, som gör det lättare att upptäcka en eventuell exponering och kontrollera smittspridningen. 

Det kan ske förändringar i undervisningen på kort varsel, så det lönar sig att följa med våra webbsidor.

Vi följer myndigheternas anvisningar gällande corona i all vår verksamhet.

Helsingfors - aktuellt om coronaviruset