Bild på tomma flaskor

Från ett tungt missbruk till nykter alkoholist


Erfarenhetsexperten Johan Ekroth berättar hur han kommit ur ett mycket starkt beroende. Hans missbruk pågick allt som allt i 34 år. Han har idag varit nykter över 5 år och lever ett liv som han inte ens kunnat drömma om.


Vi strömmar föreläsningen så du kan följa med den online.


30.9, onsdag kl. 18.05–19.35


Arbis, Dagmarsgatan 3, rum 23