karta på Ukraina

Föreläsning: Koll på Ukrainaläget

Fredsförbundets verksamhetsledare Laura Lodenius besöker Arbis för att samtala om det nuvarande läget i Ukraina.
Diskussion om Finlands förhållning till det pågående kriget, effekten av sanktionerna och motsanktionerna, ett eventuellt NATO-medlemskap och hur vi kan bidrag till att lösa konflikten på bästa möjliga sätt.

8.3, tisdag kl. 18.05–19.35

Arbis, Dagmarsgatan 3 i rum 23 och online på Arbis YouTube-kanal