Evakuerade karelare

Föreläsning: Kampen om den svenska jorden

Kom jordägarna i de svenskspråkiga områdena i Finland lättare undan än andra då 400 000 karelare evakuerades och omplacerades inom landets nya gränser? Aapo Roselius och Tuomas Tepora har skrivit en bok om karelare i Finlands svenskspråkiga områden 1940–1950.

Vi strömmar föreläsningen så du kan följa med den online.

4.11, onsdag kl. 18.05–19.35, rum 23

Välkommen!