Det gröna Helsingfors - diskussion

Helsingfors arbis ordnar en diskussion, inför kommunalvalet, om ett miljövänligt Helsingfors 14.4, onsdag kl. 17.30–20.00 (på nätet). Den inleds med en inspirationsföreläsning av abiturienten Ivar Sundman, som har gått den humanekologiska linjen vid Tölö gymnasium. Sju diskussionsdeltagare väljs ut bland intresserade. 

Vi använder oss av Dialogpaus som diskussionsmetod.
Det betyder en diskussion i lugn och ro, men bara sju personer kan delta. Bland intresserade kommer Arbis att välja ut personerna så att gruppen blir så heterogen som möjligt.

Det som gruppen kommer fram till i diskussionen kommer att föras vidare till politiker och massmedia vid ett större webbinarium, senare i april.
Diskussionen ordnas i samarbete med Bildningsalliansen, Folktinget och Institutet för samhällsforskning vid Åbo Akademi.


Anmäl ditt intresse senast 9.4 till planeringsansvariga läraren Alexandra Ramsay
alexandra.ramsay@hel .fi eller per telefon 040 172 37 36.
Berätta kort vem du är och varför du vill delta.