Farans år 1948


1948 var året då ett sovjetiskt maktövertagande kunde ha blivit verklighet i Finland. Patrik Berghäll, som skrivit böcker om de finländska fjärrpatrullerna under fortsättningskriget, utger på hösten en agentroman om de osäkra åren efter kriget. Intervjuare Arbis bibliotekarie Johan Lindberg.
22.1, onsdag kl. 18.05–19.35, rum 23

DELA