""

Ett gott parti – Scener ur Ellan de la Chapelles och Albert Edelfelts liv

Historikern Maria Vainio-Kurtakko har skrivit en bok om äktenskapet mellan Ellan de la Chapelle och Albert Edelfelt, ett ur societetssynvinkel representativt gifte. Det var dock inte lyckligt och det prövades av parternas starka viljor och tidens konventioner. Vainio-Kurtakko samtalar med bibliotekarien Johan Lindberg.

23.11, onsdag kl. 18.05–19.35

Arbis, Dagmarsgatan 3 i rum 23 och på Arbis YouTube-kanal.

Fritt inträde, ingen förhandsanmälan behövs. Välkommen!