Per Otto Adelborg, by Carl Fredrik von Breda

Föreläsning: Donationer till konstsamlingar

En samling blir aldrig fullkomlig utan är ett uttryck för ett medvetet tycke och smak som ändrar över tid. Konstmuseet Sinebrychoff är tacksam över att det finns en vänförening som ekonomiskt stöder vid val av inköp av gammal konst. Konsthistorikern Catarina Welin och Ira Westergård, intendent på museet, öppnar upp diskussionen kring samlandet och donationerna.

9.2, onsdag kl. 18.05–19.35

Dagmarsgatan 3 i rum 23 och
online på Arbis YouTube-kanal