ensam man sitter vid ett fönster med en dator

Helsingfors arbis och Helsingin työväenopisto övergår till distansundervisning

Helsingfors stad har 26.11.2020 beslutat att närundervisningen vid Helsingfors arbis och det finska arbetarinstitutet Helsingin työväenopisto ställs in under tiden 30.11–20.12.2020. Undervisningen sker under de följande veckorna på distans i alla kurser där det är möjligt. Läraren eller kansliet meddelar kursdeltagarna på vilket sätt distansundervisningen genomförs.

Om distansundervisning inte är möjlig, inhiberas antingen kursen eller så skjuts de resterande kursgångerna upp till vårterminen. De allra flesta kurser har bara en kursgång kvar och annulleringen av en kursgång berättigar inte till återbetalning av kursavgiften. Om det är flera kursgånger som återstår eller om en kortkurs ställs in, kan du ansöka om att få en del av kursavgiften återbetald eller hålla kursavgiften innestående för någon kommande kurs. Kontakta i så fall Arbis kansli på kansliet@hel.fi eller 09 310 494 94 senast senast 11.1.2021.

Helsingfors informerar på sina webbsidor om aktuella ändringar, riktlinjer, anvisningar och rekommendationer som har koppling till coronaviruset. Stadens nyheter om coronaviruset kan följas på www.hel.fi/coronavirus