Arbis kurser fortsätter på distans

Arbis kurser fortsätter pga. corona-läget på distans åtminstone hela april. Kurser i praktiska ämnen som inte går att förverkliga på distans kan eventuellt starta ännu senare på våren, men flera kurser kommer också att inhiberas. Om din kurs flyttas eller ställs in får du information gällande de/den kurs du är anmäld till.

Arbis kansli betjänar endast per telefon 09 310 494 94 och e-post: kansliet@arbis.hel.fi
måndag–torsdag kl. 10.00–16.00, fredag kl. 10.00–13.00.

Du kan anmäla dig till vårens kurser dygnet runt på nätportalen ilmonet.fi.