Martti Ahtisaari

Föreläsning online: CMI 20 år – dialog, medling och fredsbyggande

År 2000 grundade president Martti Ahtisaari Crisis Management Initiative (CMI) med avsikten att på ett flexibelt och oberoende sätt bidra till konfliktlösning runtom i världen. Under de senaste 20 åren har CMI utvecklats till en internationell organisation med över 90 anställda. Ellen Renman och Lisa Boström som arbetar i CMI:s Afrika-team kommer under kvällen att berätta mer om hur CMI arbetar idag.


17.3, onsdag kl. 18.30–20.00, endast online.