""

Boendets pris

Boendet och bostäder har i dagens samhälle blivit en mångfacetterad helhet med olika värdemätare. Forskaren Johanna Lilius är aktuell med boken Boendets pris som undersöker boendets dubbla funktion: boendet som ett hem och en funktion, men också som en produkt på finansmarknaden.


16.11, onsdag kl. 18.05–19.35

på Arbis, Dagmarsgatan 3 i rum 23 och på Arbis YouTube-kanal.

Fritt inträde, ingen förhandsanmälan behövs. Välkommen!